GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

  1. Udělujete tímto souhlas Kateřině Janečkové (OSVČ), se sídlem na adrese 5.května 47/44, Bílina, PSČ 418 01, IČ: 88593045 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  1. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail a uživatelské jméno profilu na sociální síti Facebook je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem komunikace mezi Vámi a správcem a za účelem provedení služeb, které jsou nabízené Správcem. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku.
  1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje ateliéru.
  1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: